Toggle Sidebar
Groups
( 0 )
  • No groups yet.
Photo Albums
(2)
Mutual Friends
( 0 )
  • No mutual friends currently

A KING IS BORN - Daniel Francis

Details
by DANIEL MAMZA 2 months ago
in Music
A KING IS BORN : Hallelujah, our king is born today came and celebrate our king CHORUS On these our king is born in Bethlehem let’s celebrate On these...
0 1 26
206 views

KA ISA YABO - Daniel Francis

Details
by DANIEL MAMZA 2 months ago
in Music
KA ISA YABO INTRO : Ka isa yabo ya yesuna Garma da daukaka nakane Bazani gaza da kiran sunanka Yesu nabaka daukaka (2x) VERSE Ka isa yabo mai girma Ka...
0 0 37
180 views

YOU REIGN- Daniel Francis

Details
by DANIEL MAMZA 2 months ago
in Music
YOU REIGN INTRO : Alpha omega You’re Beginning and the end You reign, you reign (2x) VERSE 1 You reign Jehovah Set your throne in my heart And let me...
0 0 27
155 views

KAUNAR KA - Daniel Francis

Details
by DANIEL MAMZA 2 months ago
KAUNARKA INTRO: Ni sabon halitane Yesu ya wanke Zunubaina Na zoma tsap A gareshi CHORUS Kaunarka ya wuce masali Kazoo duniya domina Jininka ya wankeni...
0 0 21
115 views

IMMORTAL GOD - Daniel Francis

Details
by DANIEL MAMZA 2 months ago
in Music
IMMORTAL GOD INTRO: You are immortal God You are invisible God You remain the same And you are everywhere Hallelujah Our God is immortal God His the s...
0 0 34
241 views

KANA TARE DA NI - Emanuel Musa

Details
by DANIEL MAMZA 4 months ago
in Music
1 14 17
133 views

RELATED POSTS